Wydawca:
BRAIND Jacek Nicpoń
Adres: Kraków, ul. Polonijna 7 lok. 61
NIP: 646-263-75-68
Kontakt: tel. +48 512 513 911

Redaktor naczelny:
Jacek Nicpoń
redakcja@twojeszpilki.pl

Redaktorzy:
Kamil Peszat
redakcja@twojeszpilki.pl